De Blokhutfamilie Presenteert:
Een Vragenspel 03-vragenspel

? ? ?

Denk goed na!
Wat zou het
antwoord zijn?
Als je de
muisaanwijzer
op de gele
vraagteken zet,
dan wordt het
juiste antwoord
zichtbaar.

Wie weet het antwoord ?

Bijbelse vragen uit het Oude Testament

Vraag 1

De vrouw van Adam: wat was haar naam, en wat betekende die?

? Eva, Moeder van alle levenden.

Vraag 2

Welke broer heeft Abel nooit gekend?

? Set.

Vraag 3

Was Melchisedek koning of priester?

? Koning van Salem en Priester van God!

Vraag 4

Welk instrument bespeelde Mirjam, de zus van Mozes?

? Een tamboerijn.

Vraag 5

Welke profeet bestrafte koning David om zijn zonde met Batseba?

? De profeet Nathan.

Vraag 6

Welke profeet zorgde ervoor dat een in het water gevallen bijl weer ging drijven?

? De profeet Elisa.

Vraag 7

Was Lo-Ruchama een dochter van Jesaja of van Hosea?

? Van Hosea!

Vraag 8

Welke twee koningen in het Oude Testament hebben de godsdienst en vereringen van Baäl en Astare uitgeroeid?

? De koningen Hiskia en Josia.

Vraag 9

Hoe heette de schenker van de buitenlandse koning tijdens de ballingschap?

? Nehemia.

Vraag 10

Was Nahum een profeet of een priester?

? Een profeet, naar wie een Bijbelboek is genoemd.

Vraag 11

Hoe heette de laatste koning van Juda?

? Sedekia.

Vraag 12

Aan wie werd Jozef verkocht in Egypte?

? Aan Potifar.

* * * * *

Bron: Jan de Koning, Weet ik veel? / Bibliant , met enkele aanvullingen
*-*-*-*-* Einde pagina 'Een vragenspel' Terug naar het begin *-*-*-*-*