Hilversum Dakloos of Alleen:
Wording Welkom 01-wordingwelkom

Een zwervend Bestaan ?

Zwerven is heerlijk. Na een drukke periode trek je er eens heerlijk op uit. Gewoon eens struinen in de Beeld van zwerven in de natuur vrije natuur en alle zorgen aan de kant zetten. Het werkt werkelijk ontspanned. En wie zou niet een ander zo'n fijne vakantie wensen?

Ooit bij nagedacht dat er ook anderen zijn, die op dat zwerven aangewezen zijn? Met een minimum aan bezit trekken zij van plek tot plek. Niet alleen in de mooie natuur. Ook tussen de bebouwing in steden of dorpen. Bijvoorbeeld in de buurt van onze o zo riante woningen...

We lopen hen voorbij, vies als wij zijn van 'dat soort'. Zwerver en geen onderdak Eigen schuld, dikke bult. Zo'n bestaan hoeft toch niet in Nederland? Eigenlijk zijn het niet onze medeburgers. Of toch wel?

Toch! Het zou mij en ook u of jou ook kunnen overkomen. Opeens door allerlei vervelende en onverwachte gebeurtenissen, sta je op straat. Geen werk meer, je inkomen valt weg en je huis met alles er op, er aan en er in word je ontnomen. Moeten zwerven en aan de drank Of, in de greep van allerlei omstandigheden ga je aan de drank, of aan de drugs. En van het één komt het ander. Hoeveel mensen zijn zo aan de zwerf geraakt..?

Het zijn onze medemensen. Kunnen we wat voor hen doen? Jazeker, dat kan. Gun ze het eten en drinken, gun ze een warm en droog onthaal! Daar zijn gelegenheden voor. Ook in Hilversum en omgeving.

Met een stimulerende invloed van een ex-zwerver en verslaafde, werd een Inloophuis ingericht. Moeten zwerven en aan de drank Gewoon in het centrum van Hilversum. Daar kunnen onze medemensen nu terecht. Dakloos of thuisloos, verslaafd of niet verslaafd. Ook mensen die zich wat eenzaam voelen in hun alleengaan.
Graag wil ik u en jou uitnodigen kennis te nemen van het onderstaande en van de aansluitende pagina's!

*****

Inloophuis 'Wording' voor Dak- en Thuislozen
en voor Alleengaanden

Foto van Inloophuis Wording aan de Vaartweg te Hilversum
In dit Inloophuis aan de Vaartweg ben je van harte welkom!

Inloophuis Wording Vaartweg 18-20 1211 JH Hilversum
Wat kan dat huis voor jou betekenen?
Beweeg de muisaanwijzer over het Inloophuis en je weet het...

* * * * *

*-*-*-*-* Einde pagina Terug naar het begin *-*-*-*-*