Hilversum Dakloos of Alleen:
Wat is Wording ? 02-watiswording

Wat betekent Inloophuis Wording ?

In 1997 is de ‘Stichting Inloophuis Wording’ opgericht door leden van diverse Christelijke Kerken in Hilversum. Het doel van deze Stichting is om vanuit christelijk perspectief maatschappelijke verantwoordelijkheid te tonen aan mensen die het moeilijk hebben in de samenleving.

Alle medewerkers van het Inloophuis doen hun werk op vrijwillige basis.

Inloophuis 'Wording' neemt deel aan het platform Maatschappelijke Opvang. Dit is een overlegplatform van hulpverleninginstanties en de gemeente Hilversum.

Stichting Inloophuis 'Wording'
Vaartweg 18-20
1211 JH Hilversum
Bankrekening is IBAN: NL03 ABNA 0460 1259 23 t.n.v. Stichting Inloophuis 'Wording' Hilversum.
De Stichting is door de belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

* * * * *

*-*-*-*-* Einde pagina 'Wat is Wording ?' *-*-*-*-*