Hilversum Dakloos of Alleen:
Wat is onze Drijfveer ? 03-drijfveer

Waarom doen wij ons werk?

Wat beweegt Wording een Inloophuis open te stellen? Wat is onze Drijfveer?
Wij willen werken op een Bijbelse grondslag zoals die verwoord zijn in de
12 Artikelen van het christelijk geloof. Ook worden wij gemotiveerd door de opdracht van Koning Jezus, zoals de Bijbel dat vertelt in Mattheus 25 :

Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld.
Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald.
(...) Wanneer hebben wij...?
(...) En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.

Meer lezen? »»

* * * * *

*-*-*-*-* Einde pagina 'Wat is onze Drijfveer ?' *-*-*-*-*