Een kaartorientatie vanaf HohSaas De Blokhutfamilie Presenteert Zich
Welkom in de Blokhut index-blokhutjanh

Deze Blokhut is betrokken op 1 oktober 1996.
Blokhut sinds 1 oktober 1996

Hartelijk welkom op de site van de Blokhutfamilie!
Wij hebben hier een heerlijk dak boven ons hoofd gevonden en kunnen van hieruit genoeg aktiviteiten ontwikkelen.

Deze website is nog in ontwikkeling, maar toont in ieder geval een aantal basis-concepten en een aantal voorkeuren waarmee wij behept zijn.

In de B-pagina's zijn enkele bijzonderheden over de Blokhut Familie opgenomen.

De F-afdeling bevat waardevolle fotoseries voor de eigen familie. Het zijn die momenten dat de Familie Bijeen is of samen een paar dagen elders doorbrengt.

Onder D vragen wij aandacht voor ons werk voor mensen die als Dakloos of Alleen het in Hilversum echt veel minder hebben dan wij.
Dat zijn zij die in de open lucht of in een tentje slapen en die we dagelijks kunnen tegenkomen..! Of medemensen die hun zorgen niet met anderen kunnen delen, alleen gaan of zich eenzaam voelen.
Wat kunnen wij - of wat kunt u of jij - voor al die medeburgers doen?

* * * * *

*-*-*-*-* Einde pagina 'Index Blokhutjanh.nl' *-*-*-*-*